Voip thông qua kết nối VPN
Chúng ta có mô hình như sau:

Voip-thong-qua-ket-noi-VPN


- FAE và Bradyeh có nhu cầu gọi điện VoIP với nhau 
* Router Vigor 2600V (bên FAE) là VPN server, IP: 192.168.1.1/24 
* Router Vigor 2600V (bên Bradyeh) là VPN Client, IP: 192.168.7.1/24 
* FAE và Bradyeh không cần đăng kí tài khoản trên SIP server 
* 2 Router Vigor 2600V đã được kết nối VPN LAN-to-LAN thành công
 Bước 1: Bạn phải kiểm tra và đảm bảo chắc chắn kết nối LAN-to-LAN giữa 2 Router Vigor 2600V được kết nối thành công.

Voip-thong-qua-ket-noi-VPN

Kiểm tra trên VPN Client:Voip-thong-qua-ket-noi-VPN

Bước 2: Bạn vào phần VoIP Setting >> Dialplan Setup Trên Router 2600V (VPN server):

Voip-thong-qua-ket-noi-VPNTrong phần Index 2 là phần cấu hình VoIP thông qua kết nối VPN: 
* Phone Number: bạn tự chọn số 
* Name: bạn tự chọn 
* IP Address / Domain: nhập lớp mạng IP LAN của bên VPN Client. 
* Status: hiện chữ “v” có nghĩa là bạn đăng kí thành công Trên Router 2600V (VPN Client):

Các tin khác.......................................................................................................................................................
Ánh Sáng Vàng chuyên cung cấp camera sát; 9/10 222 Bởi Người tiêu dùng bình chọn